Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Νόμος 1083 της 30.10.1980 και η Απόφαση 289 της Ν.Ε. της Τράπεζας της Ελλάδος. Σ.Σοφιανόπουλος: Οι τράπεζες εμφάνιζαν τα δισεκατομμύρια από την κεφαλαιοποίηση των τόκων (πανωτόκια) ως κέρδη (για να φαίνονται "εύρωστες") ενώ αυτά ήταν μόνο λογιστικά νούμερα σε... άκυρους ισολογισμούς. Δ΄ Μέρος

Με την παρούσα ανάρτηση συνεχίζουμε με το Δ' μέρος της μελέτης μας σχετικά με το Νόμο 1083 του 1980 και την Απόφαση 289 της Νομισματικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος (επίσης της ίδιας ημερομηνίας) ήτοι 30.10.1980, οι οποίες είχαν ως συνέπεια την καταστροφή χιλιάδων γεωργικών, κτηνοτροφικών, βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρήσεων. 

Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενες αναρτήσεις μας ο εν λόγω Νόμος, ο οποίος ουσιαστικά νομοθετήθηκε επί της Απόφασης 289 της Νομισματικής Επιτροπής επέτρεψαν την κεφαλαιοποίηση των τόκων και την -με γεωμετρική πρόοδο- αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια επιχείρηση, η οποία είχε δανειστεί από εμπορική τράπεζα στα δυο μόλις χρόνια να οφείλει το διπλάσιο κεφάλαιο από το αρχικό, στα 10 χρόνια 32 φορές! το αρχικό κεφάλαιο και σε 20 χρόνια 32 φορές! το κεφάλαιο που όφειλε στα 10 χρόνια! 

Μια μαθηματική απόδειξη για τα ανωτέρω μπορείτε να δείτε στο Α΄ μέρος της μελέτης μας σχετικά με το θέμα εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2015/01/1083-30101980.html και συγκεκριμένα στο τέλος της ανάρτησης. 

ο κ. Σ. Σοφιανόπουλος
Τον ανωτέρω Νόμο υπέγραψε η Ν.δ. και διατήρησε το Πασόκ. Την τροποποίηση και κατόπιν κατάργηση του Νόμου πέτυχε μετά από τεράστιες προσπάθειες και προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου ο πρώην φαρμακοβιομήχανος Σ. Σοφιανόπουλος. Το υλικό παρουσίασης του θέματος αντλούμε από τα έντυπα και το αρχείο που έγραψε ο ίδιος.  Για να μελετήσετε το Α' μέρος της μελέτης μας δείτε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2015/01/1083-30101980.html, για το Β΄ μέρος εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2015/01/108330101980-289.html και για το Γ΄μέρος εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2015/03/108330101980-289-1988-289.html

Μέρος Δ' 


Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1083
ΤΗΣ 30/10/1980

(ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ Π.Α.ΣΟ.Κ ΑΠΟ ΤΟ 1981
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥ)
 

ΚΑΙ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 289, ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 30/10/1980

ΕΓΙΝΑΝ ΣΚΟΠΙΜΩΣ
 
ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΓΈΩΡΠΚΗΝ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ
(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ),

ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


20.4.1992
  
Ο βιοτέχνης Βασίλειος Ηλιάδης, με έγγραφο του προς την Τράπεζα της Ελλάδος, μεταξύ άλλων ρωτά γιατί δεν εξέδοσε η τράπεζα τις ειδικότερες οδηγίες ως είχε υποχρέωσιν να εκδόσει, βάσει του άρθρου 6, παραγρ. 1, του νόμου 1083.
 

13.5.1992 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, με αριθμ. Πρωτοκ. 463 απαντά στον κ.Ηλιάδη, αντιγράφοντας τα διάφορα κείμενα, τελειώνοντας με τη απεραδεκτον φράσιν «Μετά την πιο πάνω επιστολή που ανακλήθηκε, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει παράσχει ούτε κρίνει σκόπιμο να παράσχει περεταίρω διευκρινίσεις επι του θέματος ».
 
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο (βλέπε στο τέλος της ανάρτησης). Τίθεται όμως εδώ το μέγα ερώτημα, από πότε είναι στη διακριτική ευχέρεια της Τραπέζης της Ελλάδος, να τηρεί τους νόμους ή όχι, κατά την κρίσιν της. Αυτό είναι κατάλυσις του κράτους από το ίδιο το κράτος! [σημείωση δική μας: εδώ ο κ. Σ. Σοφιανόπουλος δεν κάνει αναφορά, προφανώς διότι δεν το γνώριζε, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ανήκει στο Ελληνικό Κράτος, είναι ιδιωτική και μάλιστα με άγνωστους τους μετόχους της, παρά τις πολλές προσπάθειες που έχουν κάνει οικονομολόγοι και ερευνητές να εντοπίσουν το μετοχολόγιό της. Σχετικά μπορείτε να δείτε εδώ ένα άρθρο του Δ. Καζάκη: http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_3.html και εδώ όπου υπάρχει και σχετική εκπομπή-βίντεο "Το κουτί της Πανδώρας": http://www.koutipandoras.gr/article/9242/i-idiotiki-trapeza-tis-elladas-kai-ta-paradoxa-tis] Ενεκα δε το ότι οι πλείστοι των δικηγόρων ενώ θα έπρεπε, δεν είχαν μελετήσει τον νόμο αρκούντως, παρά εξαπατηθέντες και αυτοί βασίσθέντες στην 289 απόφαση της Ν.Ε., ουδέποτε έθεσαν το ερώτημα εις τις αιτήσεις ανακοπών και αναστολών που υπέβαλαν στα δικαστήρια δια πλειστηριασμούς κλπ., « Κύριε Πρόεδρε, να μας επιδείξει η τράπεζα, βάσει ποιας ειδικοτέρας οδηγίας ως προβλέπεται από τον νόμο 1083, άρθρον 6 παραγρ.. 1, έκανε ό,τι έκανε. » Και αφού τέτοια οδηγία ποτέ δεν εξεδόθη, παρά μόλις τον Αύγουστο του 1996, κατόπιν του εξωδίκου μας (θα δείτε περεταίρω), όλες οι αναστολές και οι ανακοπές, έπρεπε να γίνουν δεκτές από τα δικαστήρια. Τίθεται το ερώτημα, γιατί αυτοδικαίως τα δικαστήρια δεν εζήτησαν από τις τράπεζες την τήρησιν των νόμων, διότι άγνοια νόμου δεν νοείται, και δεν τις τιμώρησαν δια τοκογλιφία η οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως;


31.7.1992 - 1.8.1992 

Βάσει του νόμου 2075, τον οποίον ουσιαστικά μας επέβαλε η Κοινή Αγορά, και ως προβλέπεται από το άρθρο 27, παραγρ. 2, απαγορεύεται η κεφαλαιοποίηση τόκων που δεν προβλέπεται σε αρχική δανειακή σύμβαση μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, ή σε σύμβαση γενικότερης ρύθμισης οφειλών κατά τα ανωτέρω. Πέραν αυτού του ξεκάθαρου απαγορευτικού σημείου του νόμου το οποίον οι τράπεζες δεν ετήρησαν, επίσης, η Κοινή Αγορά, ευγενικά αλλά ξεκάθαρα, λέει ότι εσείς κύριοι στην Ελλάδα είστε απατεώνες διότι εμφανίζετε ανύπαρκτα κέρδη στους ισολογισμούς σας. Και εις το ίδιο άρθρο παράγραφος 1, διατάσσει- «Μετά την πάροδον του ως άνω δωδεκαμήνου, επιτρέπεται μόνον ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των τόκων, περιλαμβανομένων και τυχόν τόκων υπερημερίας οι οποίοι θα λογιστικοποιούνται όταν και εφ'όσον εισπράττονται»- Δηλαδή, οι τράπεζες ενεφάνιζαν αυτά τα δισεκατομμύρια που ήταν καθαρά λογιστικά νούμερα και ουδεμίαν πρακτικήν αξίαν είχαν, εκτός της διαλύσεως της παραγωγής, διά των πλειστηριασμών κτλ, τα ενεφάνιζαν ως κέρδη με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι Ελληνικές τράπεζες προς το κοινό σαν κερδοφόρες, ενώ στην πραγματικότητα, αυτά ήταν απλά νούμερα στα χαρτιά. [σημείωση δική μας: εδώ ο κ. Σ. Σοφιανόπουλος, στα πλαίσια της άοκνης έρευνάς του αποκαλύπτει άλλη μια αιτία που σήμερα οι εμπορικές τράπεζες της ολιγαρχίας στην Ελλάδα, βλέπε Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha είναι κουφάρια. Για το λόγο αυτό ο μέχρι πρότινος Υπ. Οικονομικών αναφερόταν στον όρο "πτωχοτραπεζοκρατία" και το πολιτικό προσωπικό των δανειστών στην Ελλάδα, βλέπε μνημονιακά κόμματα (Ποτάμι, Πασόκ, Ν.δ., Δημάρ, Λ.α.ο.ς.) προίκισαν τις τράπεζες με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Ανακεφαλαιοποίηση των... κερδοφόρων τραπεζών όπως παρουσιάζουν στους... έγκυρους ισολογισμούς τους]  της Εγώ σαν Ελλην, ντρέπομαι που η πατρίδα μου έδωσε το δικαίωμα στους Φράγκους, οι οποίοι ανέκαθεν μας πολεμούν " (4η Σταυροφορία 1204, Άλωσις της Κων/πόλεως) να μας αποκαλουν και διά νόμου, απατεώνες. Κάποτε οι υπαίτιοι αυτού του κακού πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

9.10.1995 - 30.1.1996
 
Σε τηλεοπτικές μου εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού ΤΗΛΕΤΩΡΑ, ανεφερόμην επανειλημμένως εις τον επαίσχυντον αυτόν νόμον και την 289 απόφασιν, μετά από λεπτομερέστατες επίσης αναλύσεις που είχα κάνει και από τον τηλεοπτικό σταθμό ΗΙGΗ CΗΑΝΝΕL, με τον εξαίρετο δημοσιογράφον κ. Χούντα, καθώς και στους τηλεοπτικούς σταθμούς Δράμας, Καβάλλας, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Άργους, Σπάρτης, και σε αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Προς το τέλος της εκπομπής, όταν δέχομαι τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών, τηλεφώνησε δικαστής ο οποίος δι' ευνόητους λογούς δεν ανέφερε το όνομα του, και ο οποίος ξεκάθαρα είπε εις επήκοον όλων των ακροατών «Τώρα κ. Σοφιανόπουλε, καταλάβαμε όλοι εμείς οι δικαστικοί, κατόπιν των λεπτομερέστατων αναλύσεων που μας κάνατε από πλευράς αριθμών τι σημαίνει αυτός ο νόμος, και τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν.»
 
Και πράγματι εξεδόθη η απόφασις 96/96 του Αρείου Πάγου, η οποία διορθώνει κάπως τα πράγματα, διότι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαταγή πληρωμής με την οποία διατάσσεται ο οφειλέτης να καταβάλει στον αιτούντα ορισμένο χρηματικό ποσό ως κεφάλαιο, νομιμότοκα, αποτελεί εκτελεστό τίτλο μόνο για το κεφάλαιο τούτο και τους επί τούτου νομίμους τόκους. Αν δεν έχει επιδικάσει και τόκους επί των τόκων δεν αποτελεί ως προς αυτούς, εκτελεστό τίτλο. Αλλά και να είχε επιδικάσει, πάλι η ΑΠΑΤΗ παραμένει. 


Επισυνάπτεται η με αριθμό πρωτοκόλλου 463 απάντηση της Τραπέζης της Ελλάδος στον βιοτέχνη κο Β. Ηλιάδη και στην ερώτηση αυτού: γιατί δεν εξέδοσε η τράπεζα τις ειδικότερες οδηγίες ως είχε υποχρέωσιν να εκδόσει, βάσει του άρθρου 6, παραγρ. 1, του νόμου 1083.

 

Επιμέλεια: Ξενοφών Οικονομικός (10.7.2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ενημερώνουμε ότι στο blog μας τα σχόλια έχουν στόχο τη συνεισφορά σε έναν επικοδομητικό διάλογο και την δημοσιοποίηση εκ μέρους των αναγνωστών επιπλέον στοιχείων για τις οικονομικές δυνατότητες της πατρίδας μας.
Ως εκ τούτου σχόλια θα εγκρίνονται όταν είναι σχετικά με το θέμα, εννοείται ότι δεν περιέχουν προσβλητικούς ή απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και δεν περιέχουν συνδέσμους αμφιβόλου αξιοπιστίας.
Όταν αποστέλλετε κείμενα μέσω σχολίων ή e-mail και δεν είναι δικά σας παρακαλείσθε να αναγράφετε την πηγή τους.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.