Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Τα "Πετρέλαια στην Ελλάδα και το Ενεργειακό Πρόβλημα" ...πρέπει να καταλάβουμε ότι οι διάφοροι, ανά την υφήλιο ξένοι, δεν έχουν υποχρέωση να μάς βοηθούν, ούτε πρέπει να στηρίζουμε τις ελπίδες μας και το αύριο μας στην βούληση τους..., Σ. Σοφιανόπουλος, Β' Μέρος

Στην ανάρτησή μας σχετικά με τα πετρέλαια στην Ελλάδα και το ενεργειακό πρόβλημα, βλέπε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/12/1979.html παρουσιάσαμε το Α΄ μέρος άρθρου του κ. Σ. Σοφιανόπουλου, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελεύθερος Κόσμος", στη στήλη "επίκαιρα θέματα". 

Η δημοσίευση του εν λόγω άρθρου έγινε στις 14 Ιουνίου του 1979. Από τότε πέρασαν πάνω από 35 χρόνια, ωστόσο τίποτε δεν άλλαξε και μάλιστα -εκτός του ότι μεσολάβησαν πάνω από τρεις δεκαετίες αμέλειας και αδιαφορίας των εκάστοτε κυβερνώντων- φθάσαμε και στο 2010. Τον Μάϊο του 2010 η τότε Κυβέρνηση παρέδωσε άνευ όρων την εθνική κυριαρχία, φυσικό πλούτο και υποδομές της χώρας στους δανειστές. Φθάσαμε στο έσχατο σημείο!

Παρουσιάζουμε σήμερα το Β' μέρος του άρθρου του Σ. Σοφιανόπουλου, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ΧΡΩ.ΠΕΙ. (σχετικά με την εταιρεία ΧΡΩ.ΠΕΙ. και ένα σύντομο βιογραφικό του Σ. Σοφιανόπουλου δες στην Σημείωση 1, στην ανάρτησή μας εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/08/blog-post_9.html). 

Ο κ. Σ. Σοφιανόπουλος, με την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, την εύστοχη και αντικειμενική σύλληψη των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων αναλύει το θέμα: "πετρέλαια και ενεργειακό πρόβλημα" και καταλήγει σε αυτό που πιστεύει κάθε Έλληνας, που αγαπά την Πατρίδα του και σέβεται τον ευατό του, την απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας χωρίς να στηρίζουμε τις ελπίδες μας και το αύριο μας στην διάθεση του εκάστοτε ξένου.

Το Β' μέρος του άρθρου του Σ. Σοφιανόπουλου "Τα Πετρέλαια στην Ελλάδα και το Ενεργειακόν Πρόβλημα" δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελεύθερος Κόσμος" την Παρασκευή 15 Ιουνίου 1979. Παρακάτω παρουσιάζουμε το άρθρο σε μορφή κειμένου (έχουν γίνει μικρές διορθώσεις όπως σημεία στίξης, απόδοση φράσεων στη δημοτική κλπ) και ακολουθεί η παράθεσή του σε μορφή jpeg, όπως το έχει δημοσιεύσει ο κ. Σ. Σοφιανόπουλος στον τόμο: Ντοκουμέντα τόμος 2ος, όπου περιλαμβάνει υλικό από ομιλίες του, αλληλογραφία με τους εκάστοτε κυβερνώντες, επιστολές σε αξιωματούχους δημοσίων οργανισμών κλπ. 

Οι υπογραμμίσεις στο κείμενο και οι επισημάνσεις με bold ανήκουν σε 'μας. 

                                                                          ***

Τα Πετρέλαια στην Ελλάδα και το Ενεργειακό Πρόβλημα

(2ο άρθο) 

Αλλά ερχόμαστε σε ορισμένα δύσκολα ερωτηματικά. Τι είναι αυτό το οποίο σταματά εμάς του Έλληνες από το να ασχοληθούμε με δεδομένα υπαρκτά πράγματα; Διότι αν πάρουμε σαν δεδομένα αυτά, που υπολόγισαν και προπολεμικώς, ότι στο Κερί Ζακύνθου πράγματι μπορούμε να έχουμε 100 τόνους (πετρελαίου) ημερησίως, αυτό όμως δεν επιλύει τις ανάγκες του τόπου αλλά και αυτοί οι 100 τόνοι, γιατί δεν βγαίνουν;

Θα σας διαβάσω ένα σημείο από την διατριβή επί διδακτορία: «Τα πετρέλαια της Ζακύνθου και τα εξ’ αυτών προϊόντα του 1930». Το 1926 ο ανώτερος αρχιναυπηγός του Βασιλικού Ναυτικού Π. Παυλίδης ενεργήσας έρευνα ως πρόεδρος επιτροπής κατά διαταγή του Υπουργείου Ναυτικών γράφει εν τη από 25 Ιουλίου 1926 έκθεσή του: «Η επιτροπή επιστοποίησε την ύπαρξη αυτόθι 13 φρεάτων ερευνητικών εργασιών πετρελαίου γενομένων υπό του κ. Δ. Κολαΐτση (σημ.: το επώνυμο δεν είναι ευκρινές στο δημοσίευμα). Εν τη εκθέσει ταύτη περιγράφεται ότι πληρώσαντες δια πετρελαίου Ζακύνθου τας δεξαμενάς του αντιτορπιλικού «Πέργαμος», έπλευσαν εκ Ζακύνθου εις Πειραιά και εξετέλεσαν πλου 6 ½ ωρών. Κατά την διάρκεια δε της καύσεως τόσον του μίγματος όσον και του αμιγούς πετρελαίου Ζακύνθου παρετηρήθη ότι τούτο εκαίγετο μετά λαμπράς φλόγας και με τρόπον ο οποίος έδιδε ικανοποιητικά αποτελέσματα εις τας δοκιμάς».

ο Σ. Σοφιανόπουλος σε ένα από τα φρεάτια εξαγωγής πετρελαίου την (δεκαετία '70)

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Χριστός Ετέχθη αδελφοί! Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Οι άνθρωποι του http://hellas-economy.blogspot.gr/ εύχονται σε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς και πατριώτες, όπου γης -σε όλη τη Ρωμηοσύνη- που τους διακρίνει η αγάπη για τον Κύριo μας και ο πόνος για τον συνάνθρωπο και την μεγάλη μας οικογένεια που είναι η Πατρίδα μας, Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα Καλό και Άγιον Δωδεκαήμερο. 

Ωδή α'
Χριστός γεννάται, δοξάσατε, 
Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε,
Χριστός επί γης υψώθητε,
Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, 
και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται.

Έτερος Ιαμβικός
Έσωσε λαόν, θαυματουργών Δεσπότης,
Υγρόν θαλάσσης κύμα, χερσώσας πάλαι.
Εκών δε τεχθείς, εκ Κόρης τρίβον βατήν,
Πόλου τίθησιν ημίν, ον κατ’ ουσίαν,
Ίσόν τε Πατρί, και βροτοίς δοξάζομεν.

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

"Τα Πετρέλαια στην Ελλάδα και το Ενεργειακό πρόβλημα" ...τα διαπιστωμένα κοιτάσματα λιγνίτη σήμερα είναι της τάξεως των 10 δις τόνων, εάν υπολογίσετε 3-4 μέρη λιγνίτη μάς κάνουν 1 μέρος πετρελαίου, η πατρίδα μας είναι δυνατόν επί δεκαετίες να έχει αυτάρκεια υγρών καυσίμων από λιγνίτη..., Σ.Σοφιανόπουλος, Ά Μέρος

Με την παρούσα ανάρτησή μας, παρουσιάζουμε ένα άρθρο του κ. Σωτήρη Σοφιανόπουλου (ιδιοκτήτη και πρώην Διευθ.Συμβούλου της φαρμακοβιομηχανίας και οπλοβιομηχανίας ΧΡΩ.ΠΕΙ.) -για ένα σύντομο βιογραφικό του και τις δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας δείτε στη σημείωση 1, εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/08/blog-post_9.html,- σχετικά με τα πετρέλαια στην Ελλάδα και το ενεργειακό πρόβλημα.

Το άρθρο του κ. Σ. Σοφιανόπουλου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελεύθερος Κόσμος", στη στήλη "Επίκαιρα Θέματα" σε δυο συνέχειες. Το Ά μέρος. το οποίο δημοσιεύουμε σήμερα δημοσιεύτηκε στην ανωτέρω εφημερίδα στις 14 Ιουνίου 1979. Από τότε μεσολάβησαν πολλά χρόνια. Ωστόσο, παρουσιάζουμε τα άρθρα αυτά που αβίαστα μάς οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα

Τα βασικότερα εξ' αυτών είναι ότι: Α. στην πατρίδα μας υπήρξαν επιχειρηματίες και επιστήμονες (και όχι μόνον) οι οποίοι γνώριζαν άριστα τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας, τα παρακολουθούσαν και πρότειναν συνεχώς λύσεις στην πολιτική ηγεσία, δηλαδή τους εκάστοτε κυβερνώντες προκειμένου να απεμπλακούμε από τις εισαγωγές, τη συνεχή εξάρτηση και τον δανεισμό Β. οι κυβερνώντες -κατά έναν τρόπο- ανεξήγητο(;) (για κάποιον που δεν γνωρίζει την ιστορία του τόπου μας και το ότι από το 1821 και μετά ουσιαστικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας υπήρξε, ολικώς ή μερικώς ελεγχόμενο από τις ξένες μεγάλες δυναμείς της εκάστοτε εποχής) δεν υιοθέτησαν ούτε ενίσχυσαν τις πρωτοβουλίες αυτές αλλά αντιθέτως εδίωξαν μέχρι ολοκληρωτικής καταστροφής τους επιχειρηματίες αυτούς [στην 2η παράγραφο της ανάρτησης που επισυνάπτουμε μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες παραπομπές για την τεκμηρίωση των ανωτέρω http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/12/namco.html] και περιφρόνησαν το επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας και Γ. είναι γεγονός ότι επιστήμονες, επιχειρηματίες και λοιποί συμπολίτες μας είχαν ενημερώσει την κοινή γνώμη, από τότε, για την αναλγησία του ελληνικού κράτους (με ευθύνη των πολιτικών και των τριών μεγάλων κομμάτων) και τον μη πατριωτικό ρόλο (επιεικής φράση) των κυβερνώντων και επομένως φέρουμε όλοι ευθύνη για το σημείο που έχουμε φθάσει σήμερα.


Παρακάτω δημοσιεύουμε το Α΄ άρθρο του κ. Σ. Σοφιανόπουλου, υπό τον τίτλο "Τα Πετρέλαια στην Ελλάδα και το Ενεργειακό Πρόβλημα". Ο κάθε ένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Το άρθρο το έχουμε μεταφέρει σε μορφή κειμένου και έχουμε κάνει κάποιες διορθώσεις (σημεία στίξης, ορθογραφία δημοτικής γλώσσας σε κάποιες φράσεις της καθαρεύουσας κλπ). Στο τέλος του Ά άρθρου επισυνάπτουμε σε μορφή jpeg το άρθρο, όπως το έχει δημοσιεύσει ο κ. Σ. Σοφιανόπουλος στον τόμο: Ντοκουμέντα τόμος 2ος, όπου περιλαμβάνει υλικό από ομιλίες του, αλληλογραφία με τους εκάστοτε κυβερνώντες, επιστολές σε αξιωματούχους δημοσίων οργανισμών κλπ.


ο Σ.Σοφιανόπουλος στο Κερί Ζακύνθου


Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

"Η κατανομή του λιγνίτη στις πολλαπλές χρήσεις, που προσφέρεται και σαν καύσιμο και σαν χημικό προϊόν, πρέπει να γίνει ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάσει ο κάθε κλάδος της οικονομίας". Δ.Μπάτσης Γ' Μέρος

Μετά την παρουσίαση του Α' μέρους για το Λιγνιτικό θέμα, όπου ο Δ. Μπάτσης -μετά από μια εισαγωγή- ανέπτυξε την ενότητα "1.Αποθέματα-Εξόρυξη-Παραγωγή Λιγνίτη" (βλέπε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/11/1947.html) προχωρήσαμε στην παρουσίαση του Β' μέρους. Στο Β' μέρος, πάντα με πλοηγό το πόνημα του οικονομολόγου Δ. Μπάτση "Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα" παρουσιάσαμε την 2η ενότητα ανάλυσης του λιγνιτικού θέματος ήτοι "2.Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του Λιγνίτη" (βλέπε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/12/1947.html). 

Με την παρούσα ανάρτηση θα προσεγγίσουμε την 3η ενότητα, σχετικά με το λιγνιτικό θέμα ήτοι: "Οι βάσεις για τη σωστή αντιμετώπιση του λιγνιτικού". Παρουσιάζουμε μια συνοπτική περίληψη των κυριοτέρων σημείων της ενότητας αυτής, χρησιμοποιώντας τις ίδιες έννοιες και φράσεις του Δ. Μπάτση, ενώ στο τέλος της ανάρτησης ακολουθούν οι αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου του σε μορφή jpeg. Οι υπογραμμίσεις στην κάτωθι συνοπτική περίληψη είναι δικές μας.

Παπαληγούρας-Μποδοσάκης στα εγκαίνια της ΛΙΠΤΟΛ (1957)*

                                                                               *** 
Γράφει λοιπόν ο Δ. Μπάτσης σχετικά με την σωστή αντιμετώπιση του Λιγνιτικού: 

-Οι ταλαντεύσεις και οι αμφιβολίες και οι ατελείωτες συζητήσεις των τεχνικών, αν μπορεί ή δεν μπορεί ο λιγνίτης να χρησιμοποιηθεί για κάποια περίπτωση δείχνουν ακριβώς ότι το λιγνιτικό ζήτημα κρατήθηκε σε μια σφαίρα μεταφυσικής και εργαστηριακής το πολύ αντιμετώπισης, χωρίς να μπεί σε πρακτική εφαρμογή που αυτή θα έδειχνε στους τεχνικούς αν η τάδε ή δείνα χρησιμοποιήση του λιγνίτη είναι προτιμότερη. 

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

"...εντός πενταετίας εάν δεν μάς διαλύσουν η NAMCO θα φέρνει στην Ελλάδα 1 δις ευρώ..." Π. Κοντογούρης (NAMCO). Η θαυμάσια προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής αυτοκινητό-βιομηχανίας και τα εμπόδια που της βάζει το κράτος. Β΄Μέρος

Συνεχίζουμε, με την ανάρτησή μας αυτή την παρουσίαση της υπονόμευσης που δέχτηκε και δέχεται η εταιρεία NAMCO προκειμένου να βγάλει στην παραγωγή το Pony 4, δηλαδή τον απόγονο του θρυλικού Pony 4ης γεννιάς. Ήδη στο Ά μέρος, βλέπε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/12/namco.html παρουσιάσαμε ένα συνοπτικό ιστορικό της εταιρείας NAMCO και τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος υπονόμευσε παντοιοτρόπως την πρωτόγνωρη και αξιολογότατη προσπάθεια δημιουργίας ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο "χορό" της καταστροφής τότε και οι συνδικαλιστές -του κακώς νοουμένου συνδικαλισμού- χωρίς συνείδηση και αγάπη για την δημιουργία και την πατρίδα. 

Με την παρούσα μελέτη μας θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι και σήμερα, όπως και τότε, οι κυβερνώντες υπονομεύουν την προσπάθεια παραγωγής αυτοκινήτων (έστω και μικρής κλίμακας) στην πατρίδα μας, , τη στιγμή που οι επενδύσεις των πολυεθνικών βαφτίζονται "fast track" και τυγχάνουν προστασίας από το κράτος πέραν κάθε έννοιας δικαίου, σεβασμού του πλούτου της χώρας μας και των πολιτών της (διαβάστε εδώ τη σημείωση 1, http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/09/blog-post_8.html σχετικά με τον αγώνα, -τον εξαφανισμένο από τα συστημικά μ.μ.ε.- κατοίκων χωριών της βορειο-ανατολικής Χαλκιδικής εναντίον της Eldorado Gold και του ξεπουλήματος βεβαιωμένων αποθεμάτων μεταλλευμάτων άνω των 16 δις ευρώ). 

                                                                                ***

Όπως είχαμε αναφέρει και στο Ά Μέρος της ανάρτησή μας, είμαστε στο σημείο που η NAMCO (εδώ το site της εταιρείας: http://www.namco.gr/el/ έχει ολοκληρώσει το στάδιο των δοκιμών για το Pony 4. Η εταιρεία εδώ και αρκετούς μήνες πήρε άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ξεκινήσει την παραγωγή του Pony, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2014 δόθηκαν οι σχετικές άδειες από την ΕΣΥΔ στην αρμόδια κρατική αρχή διαπίστευσης, την ΕΒΕΤΑΜ, (Βιομηχανική Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Εργαστηριακές Δοκιμές Πιστοποιήσεων και Ποιότητας) να κάνει την πιστοποίηση και να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες.

το νέο Pony 4 της NAMCO

Τα σχέδια του Π. Κοντογούρη και της NAMCO προγραμμάτιζαν ότι όλα θα ήταν έτοιμα, για την κυκλοφορία του Pony 4, το Φθινόπωρο τρέχοντος έτους. Ωστόσο το κράτος και οι πολυεθνικές εταιρείες ήταν και είναι πάλι εδώ για να... σταματήσουν την προσπάθεια. (οι υπογραμμίσεις και οι επισημάνσεις με bold είναι δικές μας).

Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα συνέντευξης του προέδρου της NAMCO κ. Π. Κοντογούρη (στο news.gr): "...η καθυστέρηση οφείλεται στην γραφειοκρατική διαμάχη των υπουργείων Ανάπτυξης και της κρατικής υπηρεσίας διαπιστεύσεων - πιστοποιήσεων οχημάτων, ΕΒΕΤΑΜ... Η ΕΒΕΤΑΜ έχει δημιουργηθεί για να πιστοποιεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να βγάλουν στην αγορά κάποιο αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή όμως μας σαμποτάρουν, γιατί έχουν ορίσει 'ετσιθελικά' δύο ξένες εταιρείες - με αρμοδιότητα του υπουργείου Μεταφορών -, τη γερμανική TUF και την ιταλική DEKRA, οι οποίες στην πραγματικότητα εμποδίζουν το έργο της κρατικής υπηρεσίας πιστοποίησης."

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

"...είναι δυνατή η παραγωγή από τους ελληνικούς λιγνίτες συνθετικών, χημικών προϊόντων και η παραγωγή υγρών καυσίμων (βενζίνα, πετρέλαιο κ.α.) Η αξία και η σημασία των προϊόντων αυτών και καυσίμων εξηγεί τον ισχυρισμό πολλών ότι ο λιγνίτης θα έπρεπε αποκλειστικά να διατεθεί για την παρασκευή τέτοιων προϊόντων..." Δ. Μπάτσης (εν έτει 1947) Β΄ Μέρος

Μετά την παρουσίαση του Ά Μέρους σχετικά με το θέμα των Λιγνιτών στην πατρίδα μας, βλέπε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/11/1947.html συνεχίζουμε την μελέτη μας παρουσιάζοντας την δεύτερη υποενότητα από την ανάλυση του Δ. Μπάτση ήτοι: την Χρησιμοποίηση και Αξιοποίηση του λιγνίτη. 

Κλείνοντας την 1η ενότητα, υπό τον τίτλο: Αποθέματα-Εξόρυξη-Παραγωγή Λιγνίτη (στο σπουδαίο σύγγραμά του "Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα" εν έτει 1947) ο Δ. Μπάτσης διαπίστωνε συμπερασματικά ότι: α. η χώρα μας είχε και έχει για το μέλλον τα αποθέματα λιγνίτη που θα της επιτρέψουν να στηρίζει σ' αυτά ένα μέρος της ενεργειακής της βάσης β. στο παρελθόν η αρπακτική τακτική της οικονομικής ολιγαρχίας ματαίωσε την ποσοτική εκμετάλλευση του ορυκτού αυτού σε μεγάλη κλίμακα και κράτησε χαμηλά την αποδοτικότητα εργασίας... με καθυστερημένες τεχνικές μεθόδους και πρωτόγονο τεχνικό εξοπλισμό. 

                                                                               ***

Παρουσιάζουμε μια συνοπτική περίληψη των όσων γράφει στην ανάλυσή του ο Δ. Μπάτσης, ενώ στο τέλος της ανάρτησης ακολουθούν οι αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου του σε μορφή jpeg. Οι υπογραμμίσεις στην κάτωθι συνοπτική περίληψη είναι δικές μας.

ελληνικός λιγνίτης


Γράφει λοιπόν ο Δ. Μπάτσης: 

- Ο μέσος όρος της ποιότητας του ελληνικού λιγνίτη δεν φαίνεται να υστερεί από τους ξένους λιγνίτες της Βαλκανικής, της Κεντρικής Ευρώπης και της Δυτικής Γερμανίας. Από τις αναλύσεις προκύπει πως τόσο η σύσταση όσο και η θερμαντική του δύναμη μπορούν να στηρίξουν το παραπάνω συμπέρασμα. 

-Απαιτείται να πάρουμε σαν δείκτη σύγκρισης ένα μέσο όρο ποιότητας (των λιγνιτών της χώρας μας) διαφορετικά θα πρέπει για την κάθε περιοχή της πατρίδας μας να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της χημικής του σύνθεσης και τον διαφορετικό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

-Τα μειονεκτήματα του ελληνικού λιγνίτη (εύθριπτος, περιεκτικότητα μεγάλη σε τέφρα, ασβεστόλιθο, θειάφι, υγρασία κ.α.) συναντούμε και στους ξένους λιγνίτες. Τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να εξουδετερωθούν και με κατάλληλη κατεργασία μπορεί να παραχθούν από το λιγνίτη καύσιμα ανώτερης θερμαντικής ικανότητας. 

-Ο ελληνικός λιγνίτης αυτούσιος ή με κατάλληλη επεξεργασία (πλινθοποίηση και εξευγενισμό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί (σημ. δική μας:  θυμίζουμε ότι η μελέτη του Δ. Μπάτση γράφτηκε το 1947, επομένως κάποιες από τις χρήσεις του λιγνίτη είναι παρωχημένες, ενώ νεότερες δεν αναφέρονται) :
1. σε πλίνθους (μπρικέτες) για σιδηροδρομική έλξη (ταχείς συρμούς) με θερμαντική ικανότητα 7.000 θερμίδες 2. για ξυλοκάρβουνο εξαιρετικής ποιότητας 3. σε μπρικέτες για κίνηση πλοίων (ατμόπλοια) 4. αυτούσιος για φωταέριο 5. σε μπρικέτες ή αυτούσιος για θερμική κίνηση βιομηχανικών εργοστασίων (τσιμέντου κ.α.) 6. σε μπρικέτες ή αυτούσιος για εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής (θερμ.ικανότητα 6.000 θερμίδες). Μπορεί να παραχθεί με κονιοποίηση 7. αυτούσιος ή σε μπρικέτες για αστικές χρήσεις

Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι ο ελληνικός λιγνίτης συγκεντρώνει όλα τα προσόντα που χρειάζεται για να παραχθεί κοκ κατάλληλο σε μεταλλουργικές χρήσεις

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Η προσπάθεια δημιουργίας ελληνικής αυτοκινητό - βιομηχανίας από τους αδελφούς Κοντογούρη και την NAMCO, ο θριαμβός της και η υπονόμευσή της από τους κυβερνώντες και τον κρατικό μηχανισμό τότε και... σήμερα. Ά Μέρος

Σε διάφορες αναρτήσεις στο http://hellas-economy.blogspot.gr/ (βλέπε στην 2η παράγραφο τις παραπομπές με τους αντίστοιχους συνδέσμους) έχουμε αναφερθεί στο πως οι κυβερνώντες της εκάστοτε περιόδου υπονόμευσαν και τελικά διέλυσαν την Ελληνική βιομηχανία αλλά και την γεωργία-κτηνοτροφία. Αυτά που ζούμε σήμερα ως Ελλάδα οφείλονται στο ότι η ελληνική παραγωγή (βαρειά βιομηχανία, ναυπηγεία, βιομηχανίες διαφόρων κλάδων, γεωργιο-κτηνοτροφία) καταστράφηκε με κύριο εκτελεστή όχι μόνον τα ξένα πολυεθνικά συμφέροντα αλλά το ελληνικό κράτος (δηλαδή τους κυβερνώντες των δυο μεγάλων κομμάτων και των λοιπών που συνέπραξαν...)
                                                                             ***

Μπορείτε εδώ να δείτε πως  ο Κ.Καραμανλής (ο πρεσβύτερος) σταμάτησε χωρίς κανένα λόγο την κατασκευή του μεγαλύτερου στον κόσμο Διϋλιστηρίου αργού πετρελάιου που θα κατασκεύαζε ο καθ. Στρατής Ανδρεάδης στα Μέγαρα: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/08/blog-post_74.html Μπορείτε εδώ να διαβάσετε πως ο Κ. Καραμανλής (ο πρεσβύτερος) σταμάτησε την αξιοποίηση του μεγαλύτερου κοιτάσματος Τύρφης στον κόσμο, αυτό της Τύρφης των Φιλίππων. Μάλιστα έστειλε πίσω στους Σοβιετικούς τα μηχανήματα που είχε παραγγείλει ο Γ. Παπαδόπουλος και υποχρέωσε τους έλληνες πολίτες σε πληρωμή ποινικής ρήτρας 30 εκατομμυρίων δολλαρίων τότε! http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/08/blog-post_34.html Διαβάστε εδώ σχετικά με τον ορυκτό μας πλούτο και παραχώρηση αποθεμάτων μεταλλευμάτων, στις Σκουριές και στο Στρατώνι, άνω των 16 δις ευρώ στην Eldorado Gold μόνο έναντι 11 εκατ. ευρώ από την Κυβέρνηση Παπανδρέου και τώρα Σαμαρά-Βενιζέλου http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/09/blog-post_8.html Μπορείτε εδώ να διαβάσετε πως οι κυβερνώντες τότε υπονόμευσαν και διέλυσαν την όλη προσπάθεια παραγωγής κιτρικού οξέος από την ΧΡΩ.ΠΕΙ. Ένα συστατικό, που μόνον λίγες εταιρείες παράγουν και διανέμουν στον κόσμο http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/09/blog-post_15.html
                                                                              ***

Ο πρώην φαρμακοβιομήχανος-οπλοβιομήχανος και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΧΡΩ.ΠΕΙ. κ. Σ. Σοφιανόπουλος συνήθιζε να επισημαίνει ότι: "...το ελληνικό κράτος είναι πολύ καλά οργανωμένο ώστε να μη μπορεί να γίνει τίποτε".

Σαν επιβεβαίωση των ανωτέρω συμπερασμάτων παρουσιάζουμε ακόμη μια τραγική περίπτωση υπονόμευσης και διάλυσης -από τους κυβερνώντες και τον κρατικό μηχανισμό- μιας σοβαρής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Μιας καταστροφής από τους πολιτικούς της κυβέρνησης τότε και σήμερα, κρυπτόμενη υπό της αορίστου έννοιας της.. κρατικής γραφειοκρατίας. Πρόκειται για τη μη έκδοση άδειας - πιστοποίησης στην εταιρεία NAMCO να ξεκινήσει την παραγωγή του νέου Pony 5ης γεννιάς, ενώ όλα είναι έτοιμα.

το εργοστάσιο της NAMCO στη Θεσσαλονίκη (Μάρτιος 1979)*
Παρακάτω κάνουμε μια συνοπτική ιστορική αναδρομή της εταιρείας, των επιτευγμάτων της και της καταστροφής της. Η Namco είναι μια από τις εκατοντάδες περιπτώσεις μεγάλων βιομηχανιών οι οποίες καταστράφηκαν από το κράτος και τα δυο κυβερνώντα κόμματα τα τελευταία 40 χρόνια. 

Στο πρώτο αυτό μέρος παρουσιάζουμε το ιστορικό της NAMCO, τον θρίαμβό της με την παραγωγή του θρυλικού Pony, την υπονόμευσή της στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και το κλείσιμο του εργοστασίου της το 1983 από τους κυβερνώντες και τους "στρατευμένους" συνδικαλιστές. Στο δεύτερο μέρος που θα ακολουθήσει θα παρουσιάσουμε την προσπάθεια της εταιρείας NAMCO να κυκλοφορήσει το Pony 4, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και το πως οι κυβερνώντες σήμερα την εμποδίζουν να το κάνει υπονομεύοντας εισροή κεφαλαίου άνω του 1 δις ευρώ.
                                                                                 ***
Η Ίδρυση της NAMCO 

H ιστορία των αδελφών Κοντογούρη ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, τη δεκαετία του 1950 στη Γερμανία, με την προσπάθειά τους να βγάλουν στην παραγωγή ένα φορτηγό με το όνομα «Hellas». Το 1961 ιδρύουν στη Θεσσαλονίκη την εταιρεία FARCO με χρήση γερμανικής και ελβετικής τεχνογνωσίας και ξεκινούν την παραγωγή του FARMOBIL, ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων που φορούσε αερόψυκτο κινητήρα BMW 700 cc, έχοντας κάνει μερικές εξαγωγές στην Πορτογαλία. Σχετικά με το Farmobil, του εξαιρετικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων ελληνο-γερμανικής έμπνευσης και τεχνολογίας δείτε αναλυτικά εδώ: http://www.allpar.com/cars/adopted/farmobil.html To όλο εγχείρημα οδηγήθηκε σε ναυάγιο στη χώρα μας, εξαιτίας της έλλειψης υποστήριξης από το ελληνικό κράτος και η επιχείρηση πωλήθηκε τελικά στην CHRYSLER. 


Εδώ μπορείτε να δείτε ένα μικρό βίντεο του 1963 με στιγμιότυπα από την κατασκευή του Farmobil:  

Στην Ελλάδα δεν δόθηκε η «έγκριση τύπου» για το συγκεκριμένο μοντέλο, γεγονός που ανάγκασε την Chrysler να εγκαταλείψει την χώρα μας.

Το 1972 ο κ. Κοντογούρης ιδρύει την εταιρεία NAMCO (National Motor Company of Greece) και λίγο αργότερα παρουσιάζει το Pony στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έπειτα από την υπογραφή συνεργασίας με τη Citroën.

Η NAMCO, μεταξύ άλλων, παρήγαγε τα ειδικά οχήματα AGRICAR (τύπου παρομοίου του UNIMOG), 4x4 και 6x6, ενώ εισήγαγε ελαφρά φορτηγά DAEWOO, λεωφορεία παντός είδους EUROBUS, εργοταξιακά βαρέος τύπου TATRA και οχήματα στρατιωτικά όπως το URO Ισπανίας.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Δενδρώδης Μηδική, το ιερό φυτό των αρχαίων Ελλήνων, υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, προσφερόμενο για βόσκηση όλο τον χρόνο μπορεί να διαθρέψει εκατομμύρια ζώα στα πετροβούνια της Ελλάδας και τα νησιά μας, Γ' Μέρος

Για την Μηδική, το τόσο σπουδαίο αυτό κτηνοτροφικό φυτό με τις άφθονες πρωτεϊνούχες ουσίες και βιταμίνες Α και Δ κάναμε την πρώτη (Α' μέρος) παρουσία εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/11/blog-post_20.html Στο Β' Μέρος σχετικά με τη Μηδική μελετήσαμε το πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με εισήγηση και υπογραφή των κυβερνώντων (τότε) υπονόμευσαν την μεγάλη παραγωγή Μηδική στην χώρα μας, η οποία έφθανε τους 2.5 εκατομμύρια τόνους (σύμφωνα με τον Σ. Σοφιανόπουλο) αποδεχόμενοι ποσόστωση 50.000 τόνων, βλέπε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/11/blog-post_24.html

Με την παρούσα ανάρτησή μας θα ασχοληθούμε με μια άλλη ποικιλία της Μηδικής, άγνωστη στους περισσότερους Έλληνες, πασίγνωστη, ως ιερό φυρό όμως, στην αρχαιότητα. Πρόκειται για την δενδρώδη Μηδική. Οδηγό στην προσπάθεια μας θα έχουμε το βιβλίο του Σ. Σοφιανόπουλου "Οι "Άγνωστες" πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδος και η πολιτική τους σημασία". Ακολουθεί το κείμενο της μελέτης του Σ. Σοφιανόπουλου, οι υπογραμμίσεις δικές μας : 


Δενδρώδης Μηδική

"...Υπάρχει και μια τρίτη ποικιλία, η δενδρώδης μηδική, η οποία ήταν ιερό φυτό για τους αρχαίους και το οποίο αντέχει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20-30, αλλά είναι άγνωστο σχεδόν στον ελληνικό λαό. Παρόλα αυτά υπάρχει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και το χρησιμοποιούν ως καλλωπιστικό φυτό. (1) Δεν ξέρω ούτε ένα στρέμμα της Ελλάδος να είναι καλλιεργημένο με δενδρώδη μηδική προς βοσκή ζώων. 

Η δενδρώδης μηδική είναι ένα καταπληκτικό φυτό και θα μπορεί να διαθρέψει εκατομμύρια ζώα, εάν προηγουμένως φροντίσουμε να φυτέψουμε τα πετροβούνια της Ελλάδος με αυτό. Παράγει ένα κίτρινο λουλουδάκι και είναι ανθεκτικό σε όλα τα πετρώδη εδάφη. 

Επίσης, επειδή είναι δένδρο και έχει βαθειές ρίζες, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθή και ως ξερικό φυτό, πρωτίστως στα νησιά μας και να αποτελέσει την δυνατότητα αυξήσεως της κτηνοτροφίας μας σε μεγάλο βαθμό. 

Όσον αφορά το θέμα της δενδρώδους μηδικής, η Ελλάς έπρεπε να κάνει το εξής. Πηγαίνοντας π.χ. από την Αθήνα στη Λαμία από την Εθνική Οδό βλέπουμε διάφορα μικρά, βουνά δεξιά και αριστερά του δρόμου. Πρέπει ένα βουνό από αυτά να φυτευθή με δενδρώδη μηδική, να μπουν μόνιμες εγκαταστάσεις αρδεύσεως (κανόνια) με πλαστικούς σωλήνες, τα οποία κανόνια θα αρδεύουν 20 στρέμματα και θα είναι ελληνικής παραγωγής (π.χ. Regen) βλέπετε σχετικά εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2015/12/regen.html Όταν η δενδρώδης μηδική μείνει 3-4 χρόνια για να ριζώσει καλά και να κάνει γερό κορμό και αφού έχουμε μαντρώσει την περιοχή με κοτετσόσυρμα ύψους 1,2 μέτρο και με σιδεροπασσάλους οικοδομής, οι οποίοι τοποθετούνται ανά 4 μέτρα κάνοντας απλώς μία τρύπα όταν υπάρχει βράχος, αφήνουμε μέσα πρόβατα ή κατσίκια ελεύθερα. Σε διάφορες περιοχές του βουνού πρέπει να υπάρχουν και δεξαμενές όπου τα ζώα θα πίνουν νερό και τότε μετά από καιρό μπορούμε να έχουμε 3 ζώα ανά στρέμμα και αναλόγως του μεγέθους του βουνού εύκολα υπολογίζεται ο αριθμός των ζώων.