Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Η ελιά, η ορθή επεξεργασία του ελαιοπυρήνα και η παραγωγή ζωοτροφής από αυτόν

Στην ελιά, τη σπουδαιότητά της για την ελληνική οικονομία, την αξιοποίηση του ελαιόξυλου, την προφανή αύξηση του Α.Ε.Π. από την αξιοιποίηση των παραπροϊόντων της και την επεξαργασία των φύλλων της ελιάς -με ενσήρωση- ώστε να καταστούν άριστη ζωοτροφή έχουμε εκτενώς γράψει σε προηγούμενη ανάρτηση (βλέπε εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/09/blog-post_88.html).

Με την παρούσα ανάρτηση θα μελετήσουμε τον πυρήνα της ελιάς (ο οποίος περιέχει 4% λάδι), τι ακριβώς διαδικασία ακολουθείται στα 40 περίπου πυρηνελουργεία της Ελλάδας και τι θα έπρεπε να γίνεται ώστε τα υποπροϊόντα από την επεξεργασία της ελιάς και του πυρήνα της να μεταποιούνται έτσι, ώστε να μεγιστοποιείται η οικονομική τους αξία. 

Συνεχίζουμε λοιπόν με βάση το πόνημα του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΧΡΩ.ΠΕΙ. κ.Σωτήρη Σοφιανόπουλου "Οι "Άγνωστες" πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδος και η πολιτική τους σημασία". 

Οι επικεφαλίδες έχουν τεθεί ώστε να εξυπηρετούν τον αναγνώστη ενώ και οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.

Ο πυρήνας της ελιάς και η σωστή επεξεργασία του

"...Ο πυρήνας (που περιέχει περίπου 4% λάδι) με φορτηγά διοχετεύεται σε περίπου 40 πυρηνελουργεία της χώρας και εκεί γίνεται η εκχύλιση (1) του υπολοίπου του λαδιού και βγαίνει το πυρηνέλαιο και το πυρηνόξυλο. Η λέξη πυρηνόξυλο είναι λανθασμένη, διότι αν επρόκειτο περί ξύλου, θα έπρεπε το κουκούτσι της ελιάς να επιπλέει στο νερό, πράγμα που δεν συμβαίνει, όπως θα διαπιστώσουμε, αν το ρίξουμε σε ένα ποτήρι με νερό. Δεν είναι ξύλο, είναι λιγροϊνη, που έχει ειδικό βάρος 1,2 και καθόλου λάδι. Επίσης κακώς εκχυλίζουμε όλον τον πυρήνα και κάνουμε άδικο κόπο. Τι έπρεπε να κάνουμε αντ' αυτού; Ο πυρήν δεν μπορεί να εκχυλισθεί, αν προηγουμένως δεν ξεραθεί. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνει το πυρηνελουργείο είναι να ξεραίνει τον πυρήνα. Αυτή είναι μία αναγκαστική διαδικασία που πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως, διότι αλλιώς ο πυρήν δεν διαχωρίζεται δια της κοκκομετρικής διαδικασίας. Αντί λοιπόν μετά την ξήρανση να διαχωρίζουν τον πυρήνα στα 4 βασικά σημεία του (δηλ. στο φλοιό, το σάρκωμα της ελιάς που εμπεριέχει λάδι, το λιγροϊνικό μέρος, που είναι το κουκούτσι και τον πυρήνα της ελιάς που και αυτός εμπεριέχει λάδι) έπρεπε να διαχωρίζουν τον πυρήνα πρωτίστως στο λιγροϊνικό του μέρος που είναι μεγάλης θερμιδικής αξίας (άνω των 5 χιλιάδων θερμίδων το κιλό) (2) και στο σαρκώδες μέρος και το πυρηνικό μέρος που περιέχουν το λάδι. Και επειδή η διαφορά είναι μεγάλη, θα εκχύλιζε το πυρηνελουργείο μόνο το 25% του πυρήνος και όχι το 100%. Μετά την εκχύλιση το προϊόν που θα παρέμενε, που είναι μέρος του σημερινού πυρηνοξύλου, θα ήταν απ' ευθείας ζωοτροφή. Το δε λιγροϊνικό μέρος που κατά βάρος είναι τα 3/4, δηλ. το κουκούτσι της ελιάς θα ήταν καύσιμο, όπως είναι δυστυχώς το πυρηνόξυλο σήμερα.

πυρηνόξυλο μετά την επεξεργασία του πυρήνα της ελιάς
Βέλτιστη αξιοποίηση των μερών του πυρήνα της ελιάς

Γιατί η Ελλάδα δεν έχει προβή σε αυτούς τους διαχωρισμούς δεν μπορώ να καταλάβω. Διότι αυτοί οι 125.000 τόνοι που θα είναι καθαρή ζωοτροφή, θα επωλούντο προς 30 δρχ. το κιλό (διότι θα περιείχαν πρωτεΐνες περί το 14%, δηλ. το 33% των πρωτεϊνών της σόγιας) αντί των 5 δρχ. περίπου που πωλείται σήμερα. Το δε υπόλοιπο 75%, δηλ. 375.000 τόνοι, επειδή θα είχαν περισσότερες θερμίδες, θα μπορούσαν να συμπιεσθούν (από μία πρέσσα) και να γίνουν μπαστούνια και να καίγονται σαν καύσιμο για τα τζάκια με πολύ μεγαλύτερη βέβαια τιμή απ' αυτήν όπου πωλείται το πυρηνόξυλο σήμερα.
σχέδιο κλιβάνου ξήρανσης ελαιοπυρήνα (site: https://sites.google.com/site/pyrhnoxylo/home)


Σημειώσεις:

Σημείωση 1: Εκχύλιση νοείται σαν τη διαδικασία όπου μεταφέρεται μια ουσία από μια φάση όπου βρίσκεται είτε υπό μορφήν διαλύματος είτε διασποράς, σε μια υγρή φάση. Με την τεχνική της εκχύλισης η απομόνωση μιας ουσίας από ένα μίγμα γίνεται με τη στενή επαφή του με ένα διαλυτικό μέσο το οποίο την διαλύει εκλεκτικά. Το αρχικό μίγμα μπορεί να είναι ένα στερεό ή υγρό φυσικό υλικό ή ένα ακατέργαστο μίγμα μιας αντίδρασης. Ανάλογα με την περίπτωση εφαρμόζεται και διαφορετική τεχνική.

Σημείωση 2: Όπως διαβάσατε το λιγροϊνικό μέρος του πυρήνα της ελιάς είναι υψηλής θερμιδικής αξίας ήτοι -όπως γράφει ο Σ.Σοφιανόπουλος- άνω των 5.000 θερμίδων το κιλό. Σημειώνουμε -όπως μπορεί να διαβάσει αναλυτικότερα ο αναγνώστης στην σχετική μας ανάρτηση: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/09/blog-post_88.html ότι η θερμιδική αξία του ελαιόξυλου ανά κιλό ανέρχεται στις 3.500 θερμίδες. Υπολογίζοντας λοιπόν ότι ένα δένδρο ελιάς μάς δίνει 30 κιλά ξύλου και ότι η Ελλάδα διαθέτει τουλάχιστον 250.000.000 ελαιόδενδρα έχουμε 7,5 δις κιλά ελαιόξυλου και με 3.500 θερμίδες το κιλό έχουμε 26.250 δις θερμίδες. Αν ο ανωτέρω αριθμός διαιρεθεί με 1.570.000 θερμίδες (δηλαδή οι θερμίδες που περιέχει ένα βαρέλι πετρελαίου των 157 λίτρων) έχουμε 16.719.745 περίπου βαρέλια πετρελαίου που είναι το 17% των αναγκών της χώρας μας σε πετρέλαιο.
εκχυλιστήριο πυρήνα ελιάς
Αυτό λοιπόν που προτείνει ο Σ.Σοφιανόπουλος είναι μετά την ξήρανση να γίνεται διαχωρισμός στο λιγροϊνικό μέρος (υψηλής θερμιδικής αξίας) και στο σαρκώδες και πυρηνικό μέρος (που περιέχουν το λάδι). Κατόπιν το πυρηνελουργείο θα έπρεπε να εκχυλίζει μόνον το 25% του πυρήνος από το οποίο θα εξαγόταν απευθείας άριστη ποιότητας ζωοτροφή (σχετικά με το ζήτημα των ζωοτροφών και το στρατηγικό τους ρόλο για την επίτευξη μιας Ελληνικής οικονομίας ανεξάρτητης και αυτάρκης δες εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/08/blog-post_90.html και εδώ: http://hellas-economy.blogspot.gr/2014/08/blog-post_9.html). Βάσει λοιπόν των στοιχείων που μάς δίνει ο Σ.Σοφιανόπουλος, αυτοί οι 125.000 τόνοι καθαρής ζωοτροφής θα μπορούσαν να προωθηθούν στην αγορά προς 0,30 ευρώ (όση είναι η τιμή του τριφυλλιού σήμερα λιανική).

Το δε υπόλοιπο 75% ήτοι 375.000 τόνοι, επειδή είναι υψηλής θερμιδικής αξίας θα μπορούν να πωληθούν ως καύσιμο σε πολύ μεγαλύτερη τιμή από αυτή του πυρηνόξυλου. 

Σημείωση 3: Σε μικρή έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο εντοπίσαμε τα ακόλουθα που μπορούν ίσως να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος από τον αναγνώστη: 

-στο εξής ενδιαφέρον site του Αριστ.Στροφύλα https://sites.google.com/site/pyrhnoxylo/pyrenelaiourgeia-1/to-pyrenoxylo-san-kausimo, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα εγκαταστάσεων επεξεργασίας πυρηνόξυλου και μελέτης του πυρηνόξυλου ως καύσιμο κλπ, δεν συναντήσαμε τον τρόπο επεξεργασίας που προτείνει ο Σ.Σοφιανόπουλος. Αυτό μπορεί να σημαίνει (με επιφύλαξη πάντα διότι δεν έχουμε πλήρη πληροφόρηση) ότι ακόμη και σήμερα τα πυρηνελουργεία -με βασική ευθύνη του ελληνικού κράτους- δεν έχουν ενημερωθεί για τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρουν τόσο τα παραπροϊόντα της ελιάς όσο και την προστιθέμενη αξία αυτών και το ρόλο τους στην ελληνική οικονομία. 

-έχουν αναπτυχθεί πολλές βιοτεχνείες-βιομηχανίες που επεξεργάζονται τα παραπροϊόντα του πυρήνα της ελιάς και προσφέρουν στον καταναλωτή: α. κουκούτσι πυρηνόξυλου χωρίς την σκόνη και ψύχα β. pellet ελιάς από ελαιοπυρήνα γ. βιομάζα ελιάς προς καύση 
 
κουκούτσι πυρηνόξυλου χωρίς σκόνη και ψύχα
-η βιομάζα ελιάς προέρχεται από την επεξεργασία του ελαιοπυρήνα (πυρηνόξυλο) ώστε τελικά να μείνει μόνο το ξύλο δίνοντας ένα οικολογικό βιοκαύσιμο με υψηλή θερμική αξία, χαμηλή τέφρα και οσμή. Μετά την επεξεργασία του πυρηνόξυλου μένει η βιομάζα και το ελαιάλευρο. Η βιομάζα ελιάς έχει μικρότερο ποσοστό τέφρας από το πυρηνόξυλο (<1%) καθώς και μικρότερη υγρασία (<10%). Σαν καύσιμη ύλη δε είναι πολύ φθηνότερη από το πετρέλαιο, το υγραέριο και το πέλλετ ξύλου. 

Επιμέλεια: Ξεονοφών Οικονομικός (19.9.2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ενημερώνουμε ότι στο blog μας τα σχόλια έχουν στόχο τη συνεισφορά σε έναν επικοδομητικό διάλογο και την δημοσιοποίηση εκ μέρους των αναγνωστών επιπλέον στοιχείων για τις οικονομικές δυνατότητες της πατρίδας μας.
Ως εκ τούτου σχόλια θα εγκρίνονται όταν είναι σχετικά με το θέμα, εννοείται ότι δεν περιέχουν προσβλητικούς ή απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και δεν περιέχουν συνδέσμους αμφιβόλου αξιοπιστίας.
Όταν αποστέλλετε κείμενα μέσω σχολίων ή e-mail και δεν είναι δικά σας παρακαλείσθε να αναγράφετε την πηγή τους.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.