Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Το επενδυτικό σχέδιο της Eldorado Gold δεν έχει εγκριθεί απο το Υπεκα.Η μεταλλουργία δεν έγινε και τεράστιες ποσότητες του χρυσοφόρου συμπυκνώματος της Ολυμπιάδας εξάγονται χωρίς επεξεργασία σε μεταλλουργίες του εξωτερικού. 2.410.000 τόνοι για παραγωγή χρυσοφόρου συμπυκνώματος έχει μόνον το μεταλλείο Ολυμπιάδας.Μόνον το όρυγμα των Σκουριών διαθέτει σύμφωνα με τον κ.Απ.Παπαγεωργίου 1 δις 100 εκατ. τόνους χαλκοπυρίτη με μικρή ποσότητα χρυσού ενώ η Eldorado δηλώνει 362 εκατ.τόνους. Μέρος Γ'

Η μεταλλουργική μέθοδος που θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 201745/2011 αποδεικνύεται απάτη. Τα μέλη του ''Π.Μ.Δ.'' κατέγραψαν με κάμερες τις οικοδομικές, περιβαλλοντικές και διαδικαστικές παραβάσεις της εταιρείας.

Επανερχόμαστε στο πολύ σημαντικό θέμα του ορυκτού πλούτου της πατρίδος μας και στην καταλήστευση αυτού αλλά και την τεράστια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη την ΒορειοΑνατολική Χαλκιδική απο την εταιρεία Eldorado Gold/Ελληνικός Χρυσός. 

Στην πρώτη μας ανάρτηση με το θέμα αυτό εδώ, είχαμε μελετήσει ό,τι η ίδρυση/κατασκευή μεταλλουργίας χρυσού που τέθηκε ως στόχος από την σύμβαση παραχώρησης προκειμένου το Ελληνικό κράτος να ελέγχει τα παραγώμενα μέταλλα και να τα φορολογεί δεν κατασκευάστηκε παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας. Τα στόκ των  συμπυκνωμάτων με τα πολύτιμα μέταλλα μεταφέρονται σε μεταλλουργίες της Κίνας, κι επομένως το ελληνικό δημόσιο ούτε να ελέγξει τι παράγεται μπορεί, ούτε να φορολογήσει. Η απώλεια φορολογητέας ύλης για το Δημόσιο ανέρχεται σε 13,68 δις ευρώ (μόνον απο κάποια κοιτάσματα-και όχι το σύνολό τους). Το ΣτΕ δεν έλαβε υπόψη τις αιτιάσεις των κατοίκων.

Στην δεύτερη ανάρτησή μας εδώ  παρουσιάσαμε την τεχνική έκθεση για την ίδρυση μεταλλουργίας της Eldorado Gold/Ελληνικός Χρυσός στην οποία ισχυριζόταν ότι θα ανακτήσει χρυσό απο συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη με 12% αρσενικό με πυρομεταλλουργία (flash smelting) όταν το όριο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 0,2%. H Eldorado παραποίησε τα επιστημονικά δεδομένα της Outotec για να πετύχει την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, η σχετική Περιβαλλοντική Μελέτη κυκλοφορήθηκε απο την Eldorado μόνον στα Ελληνικά ώστε το μέλλον της μεταλλουργίας...κατά την Eldorado, να μείνει κρυφό... ενώ ψευδείς είναι και οι αναφορές της εταιρείας ότι στο Pirdop της Βουλγαρίας λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα.

Ενώ, σε άλλη μας ανάρτηση εδώ, παρουσιάσαμε τις καταστροφές που έχουν γίνει σε αρχαιολογικούς χώρους απο την προηγούμενη εταιρεία TVX, η οποία καταδικάστηκε δυο φορές μάλιστα απο την ελληνική δικαιοσύνη χωρίς προφανώς περαιτέρω συνέπειες αλλά και τις παλινωδίες και τα ''περίεργα'' συμπεράσματα κάποιων Εφορειών Αρχαιοτήτων και του Κ.Α.Σ., όσον αφορά την ύπαρξη αρχαιοτήτων στους χώρους που σήμερα δραστηριοποιείται η Eldorado Gold.  

Μεγάλο αγώνα εναντίον της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος στην Β.Αν.Χαλκιδική διεξάγουν οι κάτοικοι των χωριών Μεγάλης Παναγίας, Στρατωνίου, Ολυμπιάδος, Ιερισσού και άλλων. Κάτοικοι αυτών αποτελούν και μέλη του ''Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων''. Πρόκειται για σωματείο με έτος ίδρυσης 2006 και σκοπούς την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών απο τις αρνητικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης και τη διαφύλαξη του εθνικού πλούτου. Το έργο που κάνει το εν λόγω σωματείο -απ' όπου αντλούμε και μεγάλο μέρος του υλικού για την μελέτη μας- είναι σπουδαίο. Εδώ μπορείτε να δείτε την βιβλιοθήκη του ''Παρατητηρίου'' με έγγραφα, μελέτες-απόψεις, νόμους-αποφάσεις, αναφορές-καταγγελίες, χάρτες και πολυμέσα. 
Παρακάτω συνεχίζουμε την παρουσίαση -μετά την απάτη της μεταλλουργίας flash smelting στα μεταλλεία Κασσάνδρας που ήδη έχουμε κάνει- σχετικά με την Παραβίαση της Σύμβασης και του κυρωτικού νόμου απο την Eldorado Gold. Επιπλέον, καταπιανώμαστε με την ''εξαφάνιση'' της μεταλλουργίας χρυσού που υποτίθεται ότι θα κατασκεύαζε η εταιρεία. Μελετούμε την έκθεση υπο τον τίτλο: ''Μια τεκμηριωμένη Πρόταση για αναστροφή της Σύμβασης της Ελληνικός Χρυσός'' και υπότιτλο: ''Η Απάτη της Μεταλλουργίας Flash Smelting'' (εδώ).


Σε συνέχεια του βασικού κορμού της μελέτης μας παρεμβαίνουμε με δικές μας σημειώσεις, κείμενο και λοιπό υλικό, το οποίο όταν δεν είναι δικό μας αναφέρουμε την πηγή του ή υπάρχουν υπερσύνδεσμοι. Οι υπογραμμίσεις και επισημάνσεις με bold είναι δικές μας προκειμένου να βοηθήσουμε τον αναγνώστη στην καλύτερη κατανόηση του θέματος. Το κείμενο της έκθεσης έχουμε χωρίσει σε δυο διακριτά κεφάλαια: Α. Το Επενδυτικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί και δεν μπορεί να εγκριθεί και Β. Η εξαφάνιση της μεταλλουργίας. 

Α. Το Επενδυτικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί και δεν μπορεί να εγκριθεί 

-Αν και η ΄΄επένδυση'' της Ελληνικός Χρυσός έχει λάβει έγκριση Περιβαλλοντικών όρων και εγκρίσεις τεχνικών μελετών για επιμέρους έργα, το Επενδυτικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί απο την αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών / τμήμα Α' του Υπεκα. Μεταξύ άλλων παλινωδιών ο εκπρόσωπος επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός δηλώνει (''Το Χωνί'' 18.1.2014) ότι: ''δεν υπάρχει έγκριση αλλά υπάρχει η απόφαση του ΣτΕ''. Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός κ.Στρατουδάκης με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ.Μίχο παραδέχθηκε μεν ότι έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου δεν υπάρχει, ισχυρίστηκε δε ότι δεν απαιτείται. 

-Από το επενδυτικό σχέδιο που κατατέθηκε τον Ιανουράριο 2006 έλειπε το βασικότερο στοιχείο, δηλαδή οι μελέτες και τα ερευνητικά δεδομένα που θα τεκμηρίωναν επιστημονικά την πρόταση της εταιρείας για μια μονάδα μεταλλουργίας που παρόμοια δεν λειτουργεί πουθενά στον κόσμο, έλλειψη που είχε επισημανθεί απο την αρμόδια υπηρεσία τόσο το 2006 όσο και το 2010. Η Διοίκηση -και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ- παρέκαμψε την αρμόδια υπηρεσία, αγνόησε την βασικότατη αυτή έλλειψη και προχώρησε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μιας μεταλλουργικής μεθόδου για την οποία δεν είχε κατατεθεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί στη Χαλκιδική. 

-Συμπερασματικά, το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να εγκριθεί, διότι το ζήτημα της μεταλλουργίας, που είναι ο εκ σύμβασης στόχος του Επενδυτικού Σχεδίου είναι ακόμη ανοικτό. Η μεταλλουργική μέθοδος, η χρήση της οποίας θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 201745/2011 αποδεικνύεται ότι ήταν μια ΑΠΑΤΗ και πρόβλεψη για εναλλακτική μέθοδο δεν υπάρχει. Η εταιρεία έχει ήδη ''τροποποιήσει'' μονομερώς το Επενδυτικό Σχέδιο, αφαιρώντας εντελώς την πολυδάπανη, κατασκευαστικά και λειτουργικά, μεταλλουργία. Το σχέδιο της το ανακοινώνει στους οικονομικούς αναλυτές και στο επενδυτικό κοινό στο εξωτερικό, όμως δεν μπορεί να το παρουσιάσει στη Διοίκηση διότι γνωρίζει ότι είναι αντίθετο στους όρους της σύμβασης, άρα παράνομο και άκυρο. 

***
Ας δούμε παρακάτω συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης, και συγκεκριμένα το ''υποέργο Ολυμπιάδας'' του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης των Μεταλλείων της Κασσάνδρας -συν τοις άλλοις λόγοις- για να καταλάβουμε γιατί ποσότητες μεταλλεύματος μιλάμε.

Φάση 1η: διάρκεια 4 έτη. Επεξεργασία των 2.410.000 τόνων παλαιών τελμάτων εμπλουτισμού Ολυμπιάδας για παραγωγή χρυσοφόρου συμπυκνώματος. (1) Η επεξεργασία άρχισε τον Μάιο του 2012 και αναμενόταν να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2016. Έργο προσπέλασης και υπόγειας υποδομής για την λειτουργία εξόρυξης των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας και ολοκλήρωση κατασκευής νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο και έναρξη κατασκευής της νέας στοάς Μάντεμ Λάκκου-Ολυμπιάδας μήκους 8.5 χλμ. 

Φάση 2η: Αρχές του 2016 και για διάρκεια 4 ετών. Συντηρητική εξόρυξη 300.000-400.000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως και κατεργασία στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας για παραγωγή συμπυκνωμάτων γαληνίτη, σφαλερίτη και χρυσοφόρου πυρίτη.(3) Ολοκλήρωση κατασκευής του συγκροτήματος μεταλλουργίας flash smelting και μονάδας θεϊκού οξέως στο Μαντέμ Λάκκο, καθώς και του νέου χώρου απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων Κοκκινόλακκα. Εξαγωγή συμπυκνωμάτων μέσω του νέου λιμένα Στρατωνίου.

Φάση 3η: Τα ανωτέρω έργα αποπερατώνονται. Εγκαταλείπονται τα υφιστάμενα εργοστάσια εμπλουτισμού σε Στρατώνι και Ολυμπιάδα και όλη η δραστηριότητα συγκεντρώνεται στο Μάντεμ Λάκκο. Το μεταλλείο Ολυμπιάδας μπαίνει σε πλήρη παραγωγική διαδικασία με εξόρυξη 800.000 τόνους κατ΄έτος. Τα συμπυκνώματα γαληνίτη-σφαλερίτη εξάγονται απο τον λιμένα Στρατωνίου ενώ το συμπύκνωμα χρυσοφόρου πυρίτη μαζί με το συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού των Σκουριών οδηγούνται στη μεταλλουργία. 
Το έβδομο έτος της ''επένδυσης'', δηλαδή το έτος 2019, η μονάδα μεταλλουργίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί παράγοντας καθαρά μέταλλα, χρυσό, χαλκό και αργυρό και έσοδα για το Δημόσιο απο τη φορολογία της επιχείρησης. 

Με την έγκριση τεχνικής μελέτης υποέργου Ολυμπιάδας, η ΔΙΜΕΒΟ / ΥΠΕΚΑ επιχειρεί για μια ακόμη φορά να επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες και να δεσμεύσει χρονικά την εταιρεία. Η Ελληνικός Χρυσός οφείλει μέχρι τις 10.2.2015 να καταθέσει για έγκριση το προσάρτημα της μεταλλουργικής μονάδας flash smelting. Η εταιρεία θα έπρεπε ήδη να έχει κατασκευάσει την ''ημιβιομηχανική μονάδα επι τόπου''. Η προθεσμία λήγει σε λίγες ημέρες αλλά τέτοια μονάδα ούτε έχει κατασκευαστεί ούτε κατασκευάζεται. Η υπηρεσία που υπέγραψε την έγκριση προσπαθεί να φέρει τα έσοδα της μεταλλουργίας στη χώρα στο συντομότερο δυνατό χρόνο, όμως η Eldorado Gold δεν βιάζεται. Η επένδυση υλοποιείται σε γοργούς ρυθμούς σε όλα τα μέτωπα, εκτός απο αυτό της μεταλλουργίας χρυσού που υποτίθεται ότι είναι η κεντρική της κατεύθυνση και στόχος. Με ευθύνη τόσο της εταιρείας όσο και της Διοίκησης (Δημόσιο) ο κεντρικός στόχος της σύμβασης μετατοπίζεται διαρκώς προς τα πίσω, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι αυτό που εγκρίθηκε δεν μπορεί να εφαρμοστεί.  

Παρακάτω ένα βίντεο με το τέλμα του μεταλλείου Ολυμπιάδας το οποίο χαρίστηκε στους επενδυτές της Eldoardo Gold απο τις κυβερνήσεις χωρίς να αξιοποιηθεί προς όφελος του Ελληνικού λαού. (πηγή βίντεο εδώ)Σημειώσεις 1: Το εργοστάσιο στην Ολυμπιάδα είχε κατασκευαστεί το 1974-1975.  Έκλεισε το 1995. Το 2012 η Eldoardo Gold/Ελληνικός το εκσυγχρόνισε και το 2020 θα σταματήσει η λειτουργία του για να μεταφερθούν όλες οι δραστηριότητες στο Μαντέμ Λάκκο. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας παράγονται: ''α. Χονδρομερές τέλμα (εμπορεύσιμο υπόλειμμα, 2,1 Mt), που διοχετεύεται σε τσιμεντοβιομηχανίες και β. Συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών (340 Κt) με περιεκτικότητα 20-25 γραμμάρια χρυσού/τόνο. Με τις τρέχουσες τιμές του χρυσού είναι εμπορεύσιμο και διοχετεύεται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού.'' Εννοείται ότι όλον αυτό τον ορυκτό πλούτο και τα παραγωγά του ελέγχονται απο την ανωτέρω ιδιωτική εταιρεία. 


Σημείωση 2: Τι είναι ο εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων; Ο εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων αποτελεί το πρώτο στάδιο της εξαγωγικής μεταλλουργίας, κατά το οποίο ένα εξορυσσόμενο μετάλλευμα διαχωρίζεται, με μεθόδους φυσικές, σε ορυκτά με οικονομικό ενδιαφέρον (συμπύκνωμα) και σε ορυκτά με ελάχιστο ή κανένα οικονομικό ενδιαφέρον (απόρριμμα).
Πριν από τον φυσικό διαχωρισμό των ορυκτών, το υλικό που εξορύσσεται πρέπει να κατατμηθεί και να απελευθερωθούν τα μεταλλοφόρα ορυκτά από το στείρο. Η διεργασία της κατάτμησης συνήθως αποκαλείται μηχανική προπαρασκευή, ενώ η διεργασία του διαχωρισμού των ορυκτών αποτελεί τον καθαυτό εμπλουτισμό.
Το συμπύκνωμα που προκύπτει από τον εμπλουτισμό συχνά είναι ένας πολφός από τον οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ένα μεγάλο μέρος του νερού για να είναι το υλικό εμπορεύσιμο. Για τον λόγο αυτό ο πολφός του συμπυκνώματος υποβάλλεται σε πύκνωση και διήθηση.

Σιδηροπυρίτης με σφαλερίτη απο το Στρατώνι Χαλκιδικής (φώτο)
Σημείωση 3: Πυρίτης (ή σιδηροπυρίτης).
Το όνομα του συγκεκριμένου ορυκτού προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις "σίδηρος" και "πυρ" και οφείλεται στην ικανότητα του να παράγει σπίθες όταν τρίβεται σε σκληρές μεταλλικές επιφάνειες. Η διάκριση ανάμεσα στον σιδηροπυρίτη και τον χρυσό μπορεί να γίνει εύκολα είτε εξετάζοντας την σκληρότητα των δύο ορυκτών (6,5 για τον πυρίτη και 2,5 για τον χρυσό στην κλίμακα MOS) είτε εξετάζοντας την γραμμή της σκόνης τους (μαυροπρασινωπή για τον πυρίτη και κίτρινη για τον χρυσό).

Αξιοσημείωτο είναι, παράλληλα, το γεγονός πως ο πυρίτης τήκεται εύκολα αν κρατηθεί πάνω από μια φλόγα, ενώ ταυτόχρονα εκλύει δηλητηριώδες οξείδιο του θείου.Ακόμη, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό αναλύεται σε θειικό οξύ και άλλα χημικά συστατικά και καταστρέφεται.Οι δε κρύσταλλοι του πυρίτη είναι συνήθως κυβοειδείς, αλλά μερικές φορές έχουν οκτώ ή δώδεκα έδρες. Τέλος, το ορυκτό αυτό δεν παρουσιάζει φωταύγια, ενώ η πυκνότητα του βρίσκεται στο 5.

Σύσταση: Η χημική του ονομασία είναι θειούχος σίδηρος, ονομασία από την οποία κατανοούμε και τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το συγκεκριμένο ορυκτό.


Όταν σε ένα κοίτασμα σιδηροπυρίτη περιέχεται χρυσός, τότε η εκμετάλλευση του αποσκοπεί στην εξαγωγή του μετάλλου αυτού. (σημ. οπότε μιλάμε για χρυσοφόρο πυρίτη, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε). Συνήθως, όμως, χρησιμοποιείται στην χαλυβουργία όπου ο σίδηρος που περιέχει εξάγεται με θερμική επεξεργασία. Χρησιμοποιείται, επίσης, για την παρασκευή θειικού οξέος που βρίσκει εφαρμογή στις βιομηχανίες διύλησης πετρελαίου,λιπασμάτων,χρωμάτων και εκρηκτικών. (βλέπε εδώ)

Σημείωση 4: Γαληνίτης, Σφαλερίτης.
Ο γαληνίτης (PbS) είναι το ορυκτό από το οποίο γίνεται ανάκτηση μολύβδου και συνήθως αργύρου. Θεωρητικά περιέχει μόλυβδο σε ποσοστό 86.6 κατά βάρος (κ.β.)%, αλλά στη φύση αυτή η περιεκτικότητα δεν συναντάται δεδομένου ότι στη δομή του φιλοξενούνται ολιγοστοιχεία όπως άργυρος (ίχνη έως και 0.36 κ.β.% Ag), αντιμόνιο (ίχνη έως και 3 κ.β. % Sb) και βισμούθιο (ίχνη έως και 5 κ.β. % Bi), είτε ως υποκαταστάτες του μολύβδου, είτε με παρουσία συνήθως μικροεγκλεισμάτων αργυρίτη (Ag2S), μιαργυρίτη (AgSbS2) ή ματιλδίτη (AgBiS2). Από την οξείδωση του γαληνίτη προκύπτει κερουσσίτης (PbCO3) ή αγγλεσίτης (PbSO4).(βλέπε εδώ)

Σφαλερίτης με ασβεστίτη απο το κοίτασμα Μαντέμ Λάκκου στην Β.ΑνΧαλκιδική και καθαρού σφαλερίτη (δεξιά) απο κοίτασμα της Βουλγαρίας. (εδώ)
Σφαλερίτης: Ο σφαλερίτης (ΖnS) θεωρητικά περιέχει ψευδάργυρο σε ποσοστό 67.1 κ.β. % και είναι το κύριο ορυκτό των μεταλλευμάτων ψευδαργύρου. Στη σύστασή του μετέχει σίδηρος σε διάφορες αναλογίες και σε μικρότερα ποσά μαγγάνιο και κάδμιο. Στην κρυσταλλική δομή του σε ορισμένα κοιτάσματα μπορεί να μετέχουν σε συγκεντρώσεις οικονομικού ενδιαφέροντος στοιχεία όπως το Ίνδιο (In), Γάλλιο (Ga) ή το Γερμάνιο (Ge), τα οποία βρίσκουν εφαρμογές στη βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών και διατάξεων. Το χρώμα του σφαλερίτη κυμαίνεται από σκούρο τεφρό, όταν περιέχει αυξημένα ποσά κυρίως σιδήρου, έως ασθενές υποκίτρινο με τόνους ερυθρού όταν είναι χημικά καθαρός.(βλέπε εδώ)

***

Β. Η εξαφάνιση της μεταλλουργίας

Απο την επόμενη εβδομάδα της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η μητρική εταιρεία Eldorado Gold απευθυνόμενη στους μετόχους της, κατά παράβαση της σύμβασης και χωρίς να ενημερώσει καν το άμεσα ενδιαφερόμενο Ελληνικό Δημόσιο, μονομερώς και κατά παράβαση της Σύμβασης, τροποποίησε το Επενδυτικό Σχέδιο αφαιρώντας το βασικότερο κομμάτι του, τη μεταλλουργία χρυσού. Απο το καλοκαίρι του 2014, η μεταλλουργία έχει αφαιρεθεί και από όλες τις παρουσιάσεις της Eldorado Gold και απο την παρουσίαση του ''έργου Ολυμπιάδας'' στο διαδίκτυο. 

Στην Τεχνική έκθεση υποέργου Ολυμπιάδας (14.7.2011) της εταιρείας, για πρώτη φορά, αφαιρείται εντελώς η μεταλλουργία απο το κύκλωμα επεξεργασίας και οι οικονομικοί υπολογισμοί γίνονται στη βάση της πώλησης ενός εμπορεύσιμου συμπυκνώματος. Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Eldorado Gold κ.Pitcher σε μεταλλευτικό συνέδριο της Scotiabank (3.12.2013) αναφέρει: ''σε 5-6 χρόνια (σ.σ. δηλαδή το 2018-2019) θα δούμε ποιά μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε''. Σε δελτίο τύπου της Eldorado Gold για τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2014 σημειώνεται: ''Τα σχέδια για τη μετάβαση απο τη Φάση Ι στη Φάση ΙΙ βασίζονται στην αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας ώστε να επεξεργάζεται μέχρι 650.000 τόνους το χρόνο και να παράγει συμπυκνώματα χρυσού, αργυρού/μολύβδου και ψευδαργύρου''.

Δηλαδή, η Eldorado Gold επαναλαμβάνει την πρόθεσή της να πάρει μεγαλύτερη απο την αδειοδοτημένη παραγωγή απο τη Φάση ΙΙ. Συγκεκριμενοποιείται η παράταση της Φάσης ΙΙ που σημαίνει απομάκρυνση της ίδρυσης μεταλλουργίας και απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, αφού ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες του πολύτιμου χρυσοφόρου συμπυκνώματος  της Ολυμπιάδας θα εξάγονται χωρίς εγχώρια επεξεργασία. (σημ.δική μας: διαβάστε εδώ την σχετική αναφορά-καταγγελία του κ.Απ.Παπαγεωργίου για το χρυσοφόρο τέλμα του μεταλλείου Ολυμπιάδας το οποίο χωρίς έλεγχο απο τις τελωνειακές αρχές φυγαδεύει στο εξωτερικό η εταιρεία). Σε εταιρική παρουσίαση του Δεκεμβρίου 2014 που επιβεβαιώνει όλα τα ανωτέρω: η Φάση ΙΙΙ του ΄΄υποέργου Ολυμπιάδα'' εμφανίζεται να περιλαμβάνει επέκταση της υπόγειας εξόρυξης, νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην κοιλάδα του Στρατωνίου (Μαντέμ Λάκκο) αλλά όχι εργοστάσιο μεταλλουργίας. Είναι προφανές ότι αυτή η ''προσέγγιση'' της επένδυσης απο την εταιρεία είναι απολύτως αντίθετη στη Σύμβασή της με το Δημόσιο, στον κυρωτικό νόμο 3220/2004 και στις άδειες και εγκρίσεις που έχει λάβει. Το Υπεκα που έχει την ευθύνη της προάσπισης του Δημοσίου Συμφέροντος, ως πότε θα σφυρίζει αδιάφορα;   

***
Αξίζει να παρακολουθήσετε ένα συγκεκριμένο ενδεικτικό απόσπασμα για το τι συμβαίνει στα μεταλλεία της Β.Αν.Χαλκιδικής και στις Σκουριές καθώς και με το θέμα του εργοστασίου μεταλλουργίας flash smelting που θα ανέπτυσσε η Eldorado Gold/Ελληνικός Χρυσός απο συνέντευξη του κ.Απ.Παπαγεωργίου (Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων) στο κανάλι του ThePressProject. Είναι ένα συνοπτικό, 4 λεπτών βίντεο με σημαντικές απαντήσεις.

 
Ιδιαίτερα σημαντική η δήλωση του κ.Απ.Παπαγεωργίου ότι τα μόνα μεταλλεία στα οποία προσβλέπει η Eldorado Gold είναι αυτά της Β.Αν.Χαλκιδικής δεδομένου ότι πούλησε αυτά που είχε στην Κίνα, ενώ τα δυο που έχει στην Τουρκία δεν έχουν σπουδαιότητα σε σύγκριση με αυτά της Χαλκιδικής.
***
Σε εκδήλωση που έγινε στην Θεσσαλονίκη, τον Μάρτο του 2016 o κ.Απ.Παπαγεωργίου και άλλοι αγωνιστές (κ.Κ.Κατσιφαράκης κ.α.) απο χωριά της Χαλκιδικής όπου δραστηριοποείται η Eldorado Gold, έδωσαν ομιλία-συνέντευξη σχετικά με το τι συμβαίνει σήμερα στις Σκουρίες και στα λοιπά μεταλλεία.

Όσα παρουσιάστηκαν είναι συγκλονιστικά. Τα μέλη και οι συνεργάτες του ''Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων'' χρησιμοποιώντας εναέρια μέσα κατέγραψαν τις παραβάσεις της εταιρείας, όπως την κατασκευή δεκάδων κτιρίων χωρίς οικοδομική άδεια, την ισοπέδωση ολόκληρων περιοχών στην κορυφή του βουνού και το κόψιμο εκατοντάδων δένδρων χωρίς άδεια του δασαρχείου, το άνοιγμα δρόμων εντός των δασικών εκτάσεων για τα έργα της εταιρείας χωρίς άδεια.
Μόνον στην περιοχή των Σκουριών ενώ η εταιρεία είχε άδεια υλοτόμησης 120 στρεμμάτων εκχέρσωσε (όχι υλοτόμησε) πάνω απο 610 στρέμματα. Στις φώτο και τα βίντεο που παραθέτει το ''Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων'' όλα αυτά φαίνονται καθαρά. Δείτε εδώ απο το 15ο έως το 40ο λεπτό. 
 
Καταγράφηκαν ακόμη -απο τον συγκλονιστικό αγώνα που κάνουν οι ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής- και άλλες τραγικές μεθοδεύσεις της Eldorado Gold/Ελληνικός Χρυσός. Όπως δεξαμενή μεταλλική χωρητικότητας 45 κυβικών μέτρων που περιείχε κυάνιο* για την ανάκτηση του χρυσού απο το μετάλλευμα. Μετά την αποκάλυψη αυτή του ''Παρατηρητηρίου Μ.Δ.'' η εταιρεία εξαφάνισε την δεξαμενή. Η εταιρεία κατόπιν για να εξαφανίσει τα ίχνη κυανίου πλημύρισε το όρυγμα με νερό.

*Σχετικά με την χρήση κυανίου και τα ατυχήματα που έχουν συμβεί και την καταστροφή που μπορεί να επιφέρουν στο περιβάλλον διαβάστε εδώ. Διαβάστε εδώ την απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ε.Ε. (το 2014) που υποστηρίζει τις μεταλλευτικές εταιρείες ''Δεν υπάρχει καμία άλλη ουσία για να το αντικαταστήσει (το κυάνιο) στην εκχύλιση του χρυσού. Από οικονομική άποψη, η απαγόρευση του κυανίου σημαίνει απαγόρευση της εξόρυξης χρυσού στην ΕΕ.''
Το ρέμα Καρατζά καταστρέφεται και ήδη η καταστροφή του είναι τεράστια. Ο κ.Απ.Παπαγεωργίου σημείωσε ότι όλα τα ρέματα και αυτό του Καρατζά συγκεντρώνονται στον Ασπρόλακκα και εκβάλλουν στην Ιερισσό. 

Στην ίδια ομιλία ο κ.Απ.Παπαγεωργίου αποκαλύπτει ό,τι μόνον το όρυγμα των Σκουριών διαθέτει 1 δις. 100 εκατ. τόνους (1.100.000.000 τόνους) χαλκοπυρίτη με χαλκό που περιέχει και μικρή ποσότητα χρυσού ενώ η Eldoarado Gold πριν την αδειοδότηση είχε ανακοινώσει δυναμικότητα μεταλλεύματος 162 εκατ. τόνους χαλκοπυρίτη και αμέσως μετά την αδειοδότηση η εταιρεία την αναβάθμισε σε 362 εκατ. τόνους. Όπως σημειώνει ο κ.Απ.Παπαγεωργίου πρόκειται για ένα κυλινδρικό όρυγμα μεταλλεύματος με ύψος 650 μέτρα πάνω απο την επιφάνεια της θάλασσας και βάθος 150 μέτρα κάτω απο την επιφάνειά της. (δείτε εδώ στο 30ο λεπτό)

Φώτο παρακάτω: Δείτε πώς έχει καταντήσει ο Λάκκος Καρατζά από τις εργασίες της Εldorado Gold στις Σκουριές. H εταιρεία δουλεύει πυρετωδώς, μέρα-νύχτα, για να κατασκευάσει ένα φράγμα ύψους 150 μέτρων στην κοίτη του ρέματος και να το μπαζώσει με τα απόβλητα του μεταλλείου. Ένα φράγμα σαν αυτό που έσπασε πριν από δυο εβδομάδες (22.11.2015) στη Βραζιλία, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή και απώλεια ανθρώπινων ζωών.(εδώ)

Εδώ να υπενθυμίσουμε το περιστατικό με 40 νεκρά πρόβατα ενός βοσκού -κάπου μέσα στον Δεκέμβρη του 2015- ξεκληρίστηκε ένα κοπάδι, 40 πρόβατα, του βοσκού κ. Β., ο οποίος ανέφερε το ζήτημα στον δήμο Αριστοτέλη. Τα πρόβατα ήπιαν νερό από ένα μικρό ρέμα, στην περιοχή Χειλαντάρη, ανάμεσα σε Στρατώνι και Ιερισσό – εκεί όπου ενώνεται ο Κοκκινόλακας (που κατεβαίνει από την προϋπάρχουσα μεταλλευτική ζώνη του Μαντέμ Λάκου) και ο Ασπρόλακας (που κατεβαίνει από την καινούρια μεταλλευτική ζώνη των Σκουριών), και μετά χύνεται στον κόλπο της Ιερισσού. Τα πρόβατα ψόφησαν άμεσα.

Με αφορμή τον θάνατο 40 προβάτων βοσκού έγινε ανάλυση που έδειξε σε ρέμα που εκβάλλει στον κόλπο της Ιερισσού 580μg/l αρσενικό, με όριο το 10! Η δημοσιοποίηση του θέματος αποφεύχθηκε, ο βοσκός “σώπασε” και ο δήμος δεν δημοσιοποιεί τις αναλύσεις. (διαβάστε εδώ και εδώ με την απάντηση του Δήμου Αριστοτέλη το δημοσίευμα, την έρευνα-καταγγελία της κ.Νέλλης Ψαρρού
Επισυνάπτουμε εδώ μια συνοπτική προβολή διαφανειών για την ανάπτυξη των μεταλλείων στην ΒορειοΑνατολική Χαλκιδική και τις συνέπειες που θα έχει. 
οι περιοχές της Β.Αν.Χλκιδικής με τα μεταλλεία που έχουν παραχωρηθεί στην Eldorado Gold
Τα έργα της ιδιωτικής εταιρείας Eldorado Gold/Ελληνικός Χρυσός πέραν του ότι είναι καταστροφικά για το περιβάλλον, δεν αφήνουν έσοδα στο ελληνικό κράτος και καταληστεύουν τον ορυκτό πλούτο, σε μια απο τις σημαντικότερες -αυτής της Χαλκιδικής- στην Ελλάδα και στον κόσμο περιοχές κοιτασμάτων χρυσού, αργυρού, χαλκού, μολύβδου, ψευδαργύρου και λοιπών μεταλλευμάτων διαλύουν κυριολεκτικά το φυσικό περιβάλλον: ρέματα, δάσος εκατοντάδων ετών, πλαγιές κλπ με φαραωνικού τύπου έργα τα οποία μετά την λεηλασία του ορυκτού πλούτου απο τους ιδιώτες θα εγκαταλειφθούν ως κληρονομιά της εταιρείας. 

Μπορείτε επίσης εδώ (πάλι σε δημοσίευμα-ρεπορτάζ της κ. Νέλλης Ψαρρού) να ενημερωθείτε για την επιδότηση της Eldorado Gold/Ελληνικός Χρυσός και του Άκτωρα, απο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων -στην εταιρεία και τα μεταλλεία που δραστηριοποιείται- αποτελούν επιδοτούμενους από πρόγραμμα ΕΣΠΑ που απλώς (φέρεται να) έχουν κάνει την πρακτική τους εκεί. 


Σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑνΑΔ), προκύπτουν τα εξής: για την περίοδο 2014 (α' πρόσκληση), οι καταρτιζόμενοι που θα έκαναν πρακτική άσκηση στα μεταλλεία Κασσάνδρας ήταν 156, σε σύνολο 269 σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – 110 στην Ελληνικός Χρυσός και 46 στην Άκτωρ, και για την περίοδο 2015 (β' πρόσκληση), οι καταρτιζόμενοι ήταν 532, σε σύνολο 599 – 332 στην Ελληνικός Χρυσός και 200 στην Άκτωρ. Συνολικά, στο πρόγραμμα που προέβλεπε μέγιστο αριθμό 1103 επιταγών κατάρτισης (vouchers), συμμετείχαν 868 άνεργοι, και οι 688 από αυτούς σε προγράμματα που περιλάμβαναν πρακτική άσκηση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, δηλαδή τα τέσσερα πέμπτα (79,2%). Η τελευταία πρακτική άσκηση έγινε τον Ιούνιο του 2015. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ήταν 6.882.720 και καλύφθηκε από το ελληνικό δημόσιο (ΕΠΑνΑΔ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Επιμέλεια: Ξενοφών Οικονομικός (20.1.2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αγαπητοί αναγνώστες,
σας ενημερώνουμε ότι στο blog μας τα σχόλια έχουν στόχο τη συνεισφορά σε έναν επικοδομητικό διάλογο και την δημοσιοποίηση εκ μέρους των αναγνωστών επιπλέον στοιχείων για τις οικονομικές δυνατότητες της πατρίδας μας.
Ως εκ τούτου σχόλια θα εγκρίνονται όταν είναι σχετικά με το θέμα, εννοείται ότι δεν περιέχουν προσβλητικούς ή απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και δεν περιέχουν συνδέσμους αμφιβόλου αξιοπιστίας.
Όταν αποστέλλετε κείμενα μέσω σχολίων ή e-mail και δεν είναι δικά σας παρακαλείσθε να αναγράφετε την πηγή τους.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.